VANE PUMP SV(Q) SERIES 
SV(Q)系列子母叶片泵
液压泵系列——
SV(Q)子母叶片泵单泵
单泵型号:S20V(Q) 、 S25V(Q) 、S35V(Q)
                S45V(Q)、S50V、SV10、SV20、S30V
双泵型号:SV2010 、 SV2020、 S2520V(Q)、S3520V(Q)
                S3525V(Q)   S4520V(Q)、 S4525V(Q) 、S4535V(Q
排量规格:1-109gal/r 任意选择
转速范围:300-3000r/min
压力范围:最高25MPa
噪音范围:噪音在75dB以下
液压泵系列——
SV(Q)子母叶片泵双联泵
单泵型号:S20V(Q) 、 S25V(Q) 、S35V(Q)
                S45V(Q)、S50V、SV10、SV20、S30V
双泵型号:SV2010 、 SV2020、 S2520V(Q)、S3520V(Q)
                S3525V(Q)   S4520V(Q)、 S4525V(Q) 、S4535V(Q
排量规格:1-109gal/r 任意选择
转速范围:300-3000r/min
压力范围:最高25MPa
噪音范围:噪音在75dB以下
液压泵系列——
SV(Q)子母叶片泵串联泵
特性说明:可直联、串联高压柱塞泵、齿轮泵、其它种类油泵
其他参数:参考单泵规格说明

  适用市场

          塞纳瑞品牌历经十数年淬炼,凝聚先进工艺技术,广泛受到液压系统制造商、各地区经销服务商以及主机厂用户的欢迎。春华秋实,历久弥新。正是这些市场的肯定和代言,才能成就今日塞纳瑞发展之路。卓而不凡,宽广而擎。选择我们,相信您专业的眼光!
  • 品牌客户
  • 品牌客户
  • 品牌客户
  • 品牌客户
  • 品牌客户